Sök på GävleTidningar

Start

Annat innehåll

Om företaget

GävleTidningar AB startades 2003 efter samgående mellan AB Arbetarbladet och Gefle Dagblads AB.

Två hundraåriga lokala tidningsföretag, som genom åren har konkurrerat hårt med varandra, enades i en snabbt föränderlig värld att utnyttja den mycket starka gemensamma marknadspositionen i ett för reklamköparna intressant marknadsområde.

GävleTidningar är Gästriklands största medieföretag. Verksamheten bedrivs inom dagstidningar, tryckning, reklamdistribution, reklamradio och på internet. GävleTidningar ingår i stiftelseägda MittMedia-koncernen.

Besöksadress:
Hattmakargatan 14, GÄVLE
Öppet: vardagar 8-17
Telefon (växel): 026-15 95 00.
Postadress: Box 367, 801 05 Gävle

Kontaktinformation